Прва књига Мојсијева

која се зове Постање

 

Глава 1

 

1. У почетку створи Бог небо и земљу.

Јов 38:4, Иса. 44:24, Иса. 45:18, Јован 1:1, Јован 1:3, Рим. 1:20, Кол. 1:16, Јевр. 1:10, Јевр. 11:3

2. А земља беше без обличја и пуста, и беше тама над безданом; и дух Божји дизаше се над водом.

Иса. 40:12, Јер. 4:23

3. И рече Бог: Нека буде светлост. И би светлост.

Псал. 33:9

4. И виде Бог светлост да је добра; и растави Бог светлост од таме.

5. И светлост назва Бог дан, а таму назва ноћ. И би вече и би јутро, дан први.

Јов 38:12, Псал. 74:16

6. Потом рече Бог: Нека буде свод посред воде, да раставља воду од воде.

Јов 37:18, Псал. 33:6, Јер. 10:12

7. И створи Бог свод, и растави воду под сводом од воде над сводом; и би тако.

Псал. 148:4

8. А свод назва Бог небо. И би вече и би јутро, дан други.

9. Потом рече Бог: Нека се сабере вода што је под небом на једно место, и нека се покаже суво. И би тако.

Јов 26:10, Јов 38:8, Јов 38:10, Псал. 95:5

10. И суво назва Бог земља, а зборишта водена назва мора; и виде Бог да је добро.

11. Опет рече Бог: Нека пусти земља из себе траву, биље, што носи семе, и дрво родно, које рађа род по својим врстама, у коме ће бити семе његово на земљи. И би тако.

Мат. 7:17, Лука 6:4, Јевр. 6:7

12. И пусти земља из себе траву, биље, што носи семе по својим врстама, и дрво, које рађа род, у коме је семе његово по његовим врстама. И виде Бог да је добро.

13. И би вече и би јутро, дан трећи.

14. Потом рече Бог: Нека буду видела на своду небеском, да деле дан и ноћ, да буду знаци временима и данима и годинама;

5 Мој. 4:19, Јов 25:3, Јов 25:5, Псал. 74:16, Псал. 136:7

15. И нека светле на своду небеском, да обасјавају земљу. И би тако.

16. И створи Бог два видела велика: видело веће да управља даном, и видело мање да управља ноћу, и звезде.

17. И постави их Бог на своду небеском да обасјавају земљу.

Псал. 8:1

18. И да управљају даном и ноћу, и да деле светлост од таме. И виде Бог да је добро.

19. И би вече и би јутро, дан четврти.

20. Потом рече Бог: Нека врве по води живе душе, и птице нека лете изнад земље под свод небески.

Псал. 104:24

21. И створи Бог китове велике и све живе душе што се мичу, што проврвеше по води по врстама својим, и све птице крилате по врстама њиховим. И виде Бог да је добро;

22. И благослови их Бог говорећи: Рађајте се и множите се, и напуните воду по морима, и птице нека се множе на земљи.

1 Мој. 8:17, Јер. 29:6

23. И би вече и би јутро, дан пети.

24. Потом рече Бог: Нека земља пусти из себе душе живе по врстама њиховим, стоку и ситне животиње и звери земаљске по врстама њиховим. И би тако.

Псал. 33:9

25. И створи Бог звери земаљске по врстама њиховим, и стоку по врстама њеним, и све ситне животиње на земљи по врстама њиховим. И виде Бог да је добро.

26. Потом рече Бог: Да начинимо човека по свом обличју, као што смо ми, који ће бити господар од риба морских и од птица небеских и од стоке и од целе земље и од свих животиња што се мичу по земљи.

Јов 20:4, Псал. 8:6, Псал. 100:3, Ефес. 4:24, Јаков 3:9

27. И створи Бог човека по обличју свом, по обличју Божјем створи га; мушко и женско створи их.

Проп. 7:29, Мал. 2:15, Мат. 19:4, Мар. 10:6, 1 Кор. 11:7, Кол. 3:10

28. И благослови их Бог, и рече им Бог: Рађајте се и множите се, и напуните земљу, и владајте њом, и будите господари од риба морских и од птица небеских и од свих звери што се миче по земљи.

1 Мој. 6:1, 1 Мој. 9:1, 1 Мој. 9:7, 1 Мој. 35:11, 3 Мој. 26:9, Псал. 127:3, Псал. 128:3, Иса. 45:18, 1 Тим. 4:3

29. И још рече Бог: Ево, дао сам вам све биље што носи семе по свој земљи, и сва дрвета родна која носе семе; то ће вам бити за храну.

Јов 36:31, Псал. 136:25, Псал. 146:7, Дела 14:17

30. А свим зверима земаљским и свим птицама небеским и свему што се миче на земљи и у чему има душа жива, дао сам сву траву да једу. И би тако.

Јов 39:3, Псал. 145:15, Псал. 147:9

31. Тада погледа Бог све што је створио, и гле, добро беше веома. И би вече и би јутро, дан шести.

Псал. 104:24, 1 Тим. 4:4

 

Vrh stranice Sledeca glava
Sledeca knjiga